TakXperten i Eskilstuna  016-51 71 70
Uppdateras inom kort
Garantier
För dig som kund känns det tryggt att vi genom Tätskiktsgarantier i Norden AB kan lämna en 15 års försäkring på våra entreprenader med Matakis produkter. 

Tätskikstsgarantier i Norden AB bildades för 25 år sedan för att kunna erbjuda våra kunder en försäkring gällande både material, utförande och följdskador utöver vår egen 2 års garanti.

Över 45 miljoner kvm tak har genom åren varit eller är försäkrade hos Tätskiktsgarantier och man har en unik erfarenhetsbank med problem och brister som kan uppkomma på tak. 

Dessa erfarenheter kommer kunden tillgodo genom att Tätskiktgarantier tillsammans med tillverkaren av tätskiktet regelbundet ställer upp regler och utbildar oss entreprenörer om hur ert nya tak ska utföras.
TG logotypeTG logotype
TG logotype